Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av alla typer av bergarbeten, framför allt i känsliga miljöer som ställer höga krav på sprängarbetet.

”Stockholms bergteknik har varit hos oss okt 2017 – april 2018. Dom har på ett föredömligt sätt lett, planerat och utfört bergschakt, tunnelschakt, förstärkningsarbeten, utlastning mm tillsammans med våra UE. Kan varmt välkomna SBT.”

Robert Holm, BlockchefSkanska Sthlm New

”Jag rekommenderar Stockholms Bergteknik varmt! Jag har anlitat dem vid flera tillfällen och har alltid fått ett personligt bemötande och professionellt utförande av tjänsterna. De återkopplar snabbt, är pålitliga och flexibla och har dessutom varit ett mycket värdefullt bollplank när man kommer med nya idéer. Högsta betyg!”

Nina Odelius Privatkund