Tomas Rutsch
070-740 55 55
tomas@stockholmsbergteknik.se
Niklas Gustavsson
073-4406770
niklas@stockholmsbergteknik.se

Stockholms Bergteknik AB
Elektravägen 10, 126 30 Hägersten
Besöksadress:
Elektravägen 10, 126 30 Hägersten
Faktureringsadress:
5567893630@autoinvoice.se

info@stockholmsbergteknik.se