Stockholms Bergteknik är experter på berghantering – bergsprängning, borrning och bergspräckning.

Mångårig erfarenhet

Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av alla typer av bergarbeten, framför allt i känsliga miljöer som ställer höga krav på sprängarbetet.

Säkerhet

Vi är utbildade sprängare med alla behörigheter som krävs för sprängning inom tätbebyggt område.

Flexibilitet

Om ni kommer på något nytt på vägen hittar vi självklart även lösningar för det.

Helhet

Vi kan även bidra med projektledning och vägledning under hela arbetets gång. Alltid med en personlig kontakt från början till slut.

SBT grundades 2008 och drivs av Tomas Rutsch och Niklas Gustavsson.
Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av alla typer av bergarbeten, framförallt i känsliga miljöer som ställer höga krav på sprängarbetet. Vi är båda utbildade sprängare med alla behörigheter som krävs för sprängning inom tätbebyggt område.

Vi riktar oss både till privatpersoner och företag inom bygg och anläggning. Med fokus på kvalité och säkerhet utför vi olika typer av sprängningsarbeten. Vi kan även bidra med projektledning och vägledning under hela arbetes gång. Med en personlig kontakt från början till slut.

Företag

Vi är ett litet företag med stort kontaktnät och lång erfarenhet av att jobba med både små och stora företag. Tack vare vår breda kompetens inom markentreprenader ser vi alltid till att leverera ett säkert och professionellt utfört arbete.

Privatpersoner

Vi är med dig från början till slut. På så sätt kan vi löpande bidra med vägledning i projektet och tillmötesgå dina önskemål, och vara flexibla om du vill ändra något. Tack vare att vi är ett litet företag med stort kontaktnät kan vi leverera bra service genom hela projektet.